close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

MPSV představilo svůj návrh na zavedení kurzarbeitu

31.08.2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo svůj návrh zákona na zavedení podpory v době částečné zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Nová podpora by měla nahradit stávající program Antivirus, který končí 31. října, a vstoupit v platnost od prvního listopadu letošního roku.

Podle návrhu ministerstva by byl systém podpory aktivní jen v obdobích, kdy to vyhlásí vláda. Vláda by měla možnost aktivovat podporu ve dvou situacích: pokud tři měsíce po sobě počet nezaměstnaných stoupne v meziročním srovnání alespoň o patnáct procent a celkový počet nezaměstnaných přesáhne 400 tisíc osob nebo v případě hospodářské nouze, přírodní katastrofy či jiného krizového stavu způsobeného zásahem vyšší moci. V tomto druhém případě bude moci vláda systém aktivovat nejen plošně, ale také pro vybraná odvětví či území.

Firmy budou moci zažádat o vstup do systému jen v případě, že snížení pracovní doby nepřesáhne šedesát procent standardní pracovní doby. Rozdíl v ohodnocení způsobený snížením pracovní doby bude, po dobu maximálně devíti měsíců, dorovnávat stát, ale ne v plné výši.  V prvních třech měsících bude podpora činit 70 procent rozdílu, po další tři měsíce bude činit 65 procent a poslední tři měsíce pak 60 procent. V případě, že se zaměstnanec účastní rekvalifikačních kurzů, tak podpora stoupne na 80 procent. Maximální výše podpory je zastropována na 1,5 násobku průměrné mzdy. Systém bude spravovat, podobně jako program Antivirus, Úřad práce.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin