Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

23.06.2015

Představenstvo obnovilo důvěru předsedovi Gianfrancu Pincirolimu

Nové Předsednictvo Italsko-české komory, které bylo zvoleno Valnou hromadou z úterý 19. května 2015, zvolilo předsedu Komory. Volební období nového Předsednictva potrvá tři roky.

Předsednictvo obnovilo důvěru stávajícímu předsedovi Gianfrancovi Pincirolimu, kterému byla svěřena i portfej sektoru průmyslu. Předsednictvo také zvolila dva místopředsedy Italsko-české Komory: mandát byl obnoven stávajícímu místopředsedovi Danilovi Manghimu (Manghi Czech Republic a.s.) s pověřením zodpovednosti za sektor nemovitostí. Novým místopředsedou se stal Alessandro Pasquale (Karlovarské minerální vody a.s.), jenž bude Odpovědnou osobou pro vnější vztahy. Fabio Bini (Unicredit Bank CR a.s.) byl znovu pověřen Odpovědnou osobou pro finanční sektor a bankovní vztahy. Stejnou portfej obdržel i Marco Sisti (VÚB a.s.). Nový člen Předsednictva Andrea Busolo (Nová Mosilana a.s.) bude Odpovědnou osobou pro vztahy s Moravou. Členovi Předsednictva Petrovi Dostálovi (CTS Group s.r.o.) byla svěřena portfej Odpovědné osoby pro vnější vztahy, Dagmar Dubecké ta Odpovědné osoby pro právní sektor, zatímco Robertovi Massovi byla svěřena portfej Odpovědné osoby pro sektor poradenství.

Člen Představenstva Daniel Patka byl vybrán jako Odpovědná osoba pro vztahy s partnery a Francesco Augusto Razetto (Architectural Consulting s.r.o.) se stal znovu Odpovědnou osobou pro sektor kultura a sport. Nové člencce Antonelle Sottero (Ferrero Ceska a.s.) byla svěřena portfej Odpovědné osoby pro obchodní sektor. 

“Jsem velice poctěn, že kolegové z Předsednictva mi jednomyslně znovu svěřili řízení Komory, což ukazuje, že ocenili moje dosavadní úsilí,” řekl po zvolení předseda Pinciroli. “V rámci Předsednictva jsme obnovili portfej pro vztahy s Moravou, protože chceme posílit naši přítomnost v této části ČR. Na Moravě máme dosud dva důležité členy jako Orrero a Novou Mosilanu, zatímco ve Slezsku působí důležité členské firmy jako Brembo či Cromodora Wheels. Posílili jsme také portfej pro vztahy s obchodním sektorem, protože chceme lépe poznat potřeby firem podnikajících v tomto odvětví, a vytvořit podmínky, aby do České republiky přišly nové firmy.”

Předseda Pinciroli také definoval některé priority volebního období Předsednictva. “V příštích třech letech chceme posílit naši členskou základnu, už protože některé důležité české a italské firmy nejsou ještě členy Komory, zlepšit služby členům a posílit spolupráci s dalšími italskými institucemi a společenskými aktéry v České republice,” podtrhl Gianfranco Pinciroli. “Chceme také dále rozvíjet služby italským firmám, jež se chystají vstoupit na český trh, a podpořit tak příchod na český trh některých italských firem z odvětvích Made in Italy”.

Loading…