close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Přes osmdesát procent italsko-českých firem implementovalo home office

15.10.2020

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora uskutečnila v září průzkum o implementaci home officu do chodu firmy mezi 150 členskými a partnerskými firmami.

Přes 80% zúčastněných firem home office implementovalo. Většina firem, jež využila flexibilní formy práce, je aktivní ve službách, dalších 20% v průmyslu. Přes 50% firem se rozhodlo pro zařazení této formy práce kvůli epidemiologické situaci, pětina firem vidí v práci z domova způsob, jak zlepšit fungování firmy, a dalších 16 procent považuje home office za benefit pro zaměstnance.

„Tento průzkum nám umožnil si udělat obrázek o tom, jak naše firmy přistoupily k jednomu z nejvýznamnějších fenoménů současného světa práce,“ říká Matteo Mariani, generální tajemník Italsko-české komory. „Objevilo se mnoho zajímavých aspektů. V první řadě to, že k implementaci přistoupily firmy nezávisle na velikosti a druhu aktivity. Zadruhé, krize covid-19 zrychlila již existující tendence. Jak ukazují údaje, to má vliv na řízení lidských zdrojů, na koordinaci oddělených pracovních týmů a na měření výkonů. To jsou oblasti, které manageři a podnikatelé považují za prioritní, ale také za nejobtížnější. Technologický aspekt v tomto ohledu ustupuje do pozadí. Podle mého názoru ho mnohé firmy požadují za základní vstupní podmínku.“

Mezi firmami, jež home office nezařadily, převažují firmy z průmyslu. Menší je počet firem z terciárního sektoru. Jako možné negativní dopady firmy nejčastěji uvádí pokles produktivity, který zmínilo 44 procent z nich. "Otázka dopadu na výkon je zásadní,“ dodává Mariani. „Přibližně 60% firem si nevšimlo výrazných změn, 25% zaznamenalo zlepšení a 17% zhoršení výkonu. Tento údaj se výrazně neliší ani mezi firmami, jež zavedly home office před epidemií, jako strategickou volbu. Většina firem se stále nachází ve fázi, ve které se snaží vyrovnat s tímto fenoménem. Jsem si ale jistý, že ve střednědobém horizontu firmy budou z implementace benefitovat i v oblasti produktivity, a to hlavně v odvětví služeb s vysokou přidanou hodnotou.“

Výzkumu se zúčastnilo 150 firem. Dvě třetiny z nich jsou malé velikosti (do 49 zaměstnanců), 20% střední (do 249 zaměstnanců) a 17% velké velikosti (250 a více zaměstnanců). Hlavním zastoupeným odvětvím jsou služby a poradenství (48%), následují průmysl (22%) a obchod (11%). „Vzhledem k celkové situaci firmy prokázaly velkou schopnost reakce. Pro mnohé podniky se vnucená zkušenost epidemie stává novým normálem. Aby to mělo dopad i na konkurenceschopnost, každá firma musí najít svou rovnováhu a vyhodnotit cíle dle svých organizačních potřeb a potřeb svých zaměstnanců. To si vyžádá výraznou transformaci, jež se dotkne mnoha oblastí. Chystáme proto vzdělávací aktivity, které by našim členům tento proces usnadnily,“ dodává Mariani.

 

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Pixabay

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin