close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Things: italský design a nový svět propojených věcí

07.05.2019

Internet of things (Internet věcí) patří mezi nové výrobní oblasti, se kterými se firmy musí popasovat, aby zůstaly konkurenceschopné. Things, italská společnost založená v roce 2012, pracuje na přiblížení světa propojených věcí malým a středním firmám, které jsou často méně připravené na tyto nové trendy. Mluvili jsme s Alessandrem Bassim, Central Europe Area Manager společnosti Things.

V čem spočívá hlavní činnost společnosti Things?

„Naše společnost se snaží přiblížit italský talent pro design světu propojených věcí. Není totiž těžké navrhnout pěknou židli, není těžké ani sestrojit propojenou židli, ale vyrábět pěkné a propojené židle už může být obtížné. Ideálním způsobem práce je přímá spolupráce s konečným výrobcem, se kterým pak tvoříme tzv. laby. Ty sdružují experty dané firmy a naše výzkumníky. V procesu vývoje dodáváme naše znalosti ohledně uživatelské zkušenosti, a to skrze výzkumy, ankety a další prostředky bádání. Tyto výzkumy, společně s naší znalostí technologie, nám umožňují pozitivně nasměrovat vývoj nového produktu či služby.“

Things byla založena v Itálii, ale nyní se chcete dostat i na český trh. Jaký potenciál rozvoje vidíte v ČR?

„Things má za sebou již projekty v Anglii a Německu, takže je mezinárodní firmou. Nápad vytvořit v ČR dceřinou společnost přišel, když jsme se podívali na výborné makroekonomické výsledky země. Radši spolupracujeme s malými a středními firmami, protože mají flexibilní proces rozhodování a navíc i naše společnost je středně velká firma, takže nabízíme smluvní podmínky přijatelné pro střední a malé podniky. V minulosti jsme spolupracovali s firmami v automobilovém průmyslu, s dodavateli energií a s výrobci a distributory výrobků pro zdravý životní styl. IoT zasahuje do velkého množství odvětví a my se také navíc zabýváme vývojem zcela digitálních produktů, tudíž spektrum firem, se kterými můžeme spolupracovat, je velice rozsáhlé.“

Jak lze skloubit Internet věcí s Průmyslem 4.0?

„Obě oblasti jsou si velice blízké. Vezměte si příklad textilní továrny, kde jsou desítky, ne-li stovka, strojů s různým rozhraním a mírou automatizace. Díky Internetu věcí mohou stroje v různých segmentech výroby mezi sebou komunikovat a koordinovat se, optimalizovat tak výrobu a zamezit výpadkům ve výrobě. Stroj může navíc přímo objednat to, co potřebuje k výrobě, takže zákazníci si mohou sami zadat zakázku, přizpůsobit si velikost výrobku a eventuálně i stroj nastavit přes aplikaci.“

Vy jste také předsedou asociace IoTItaly. Jak se italské firmy staví k této nové oblasti?

„V Itálii je situace smíšená. Itálie má druhý největší zpracovatelský průmysl v Evropě, hned po Německu. Velikost italských firem je ale obvykle menší než v Německu. Menší velikost firem s sebou nese výhody i nevýhody, a to především z pohledu volných zdrojů a rozpočtů na vývoj. Navíc Itálii téměř úplně schází jednorožci, a sice start-up firmy s kapitálem jedné miliardy euro a více, či inovativní podniky vyvíjející nové produkty pro uživatele. Pro mnohé firmy představuje Průmysl 4.0, jehož součástí je i Internet věcí, pouze zvýšené odpisy na pořízení nové strojové výbavy a ostatní oblasti jsou podceňované. Itálie má velký potenciál, který je z větší části nevyužitý. Velkou nadějí je, že se italské firmy zapojí do tohoto vývoje vzhledem k tomu, co se děje jinde v Evropě. V budoucnosti tak pravděpodobně dojde na rozdělení mezi moderní podniky, jež sledují trendy, a podniky, jež budou muset více tlačit na podmínky zaměstnanců, aby vůbec zůstaly na trhu. Italská ekonomika je tak nucena jít cestou Průmyslu 4.0 a Internetu věcí. I v tomto případě platí, že čím dříve začne, tím lépe dopadne.“

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: A. Bassi, Things

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin