close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Dotazník Camic: jak reagovali členské firmy na období krize?

28.05.2020

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora představila na své Valné hromadě, jež se uskutečnila ve středu 27. dubna, výsledky průzkumu mezi členskými firmami o dopadech epidemie Covid-19 a nouzového stavu.

Dopad epidemie a nouzového stavu na italsko-české firmy byl na skoro polovinu dotázaných mírně negativní a věří, že ztráty dožene v krátké době. Nulový či pozitivní dopad uvádí 14 procent firem. Naopak extrémně negativní dopad, který ohrozil aktivitu možným uzavřením, pocítilo 10 procent firem. Zhruba polovina firem čelila situaci zavedením práce z domova, zatímco 29 procent podniků muselo zavřít celý svůj provoz a 21 procent pozastavilo část své aktivity. Pětina společností mohla pokračovat ve svém podnikání bez výraznějších změn.

Přes polovinu firem se musela v nepříznivé situaci spolehnout jen na vlastní síly. Ti, kteří využili podpůrná opatření státu, žádali nejvíce o program Antivirus-Kurzarbeit. Jen pět procent firem si zažádalo o bankovní záruky či zvýhodněný úvěr. "Podstatná část podniků, jež nevyužila vládních programů, byla odrazena byrokratickou náročností či příliš úzce nastavenými parametry," podotýká generální tajemník Italsko-české komory, Matteo Mariani. Mezi opatřeními přijatými zákonem je nejpopulárnější pozastavení splátek úvěrů, kterého využila pětina firem, a pozastavení plateb nájemného (11 procent). Zhruba sedmdesát procent firem ale nevyužilo žádného z těchto opatření.

Pro překonání krize firmy sází a investice. "Přes osmdesát procent zúčastněných podniků chce provést již naplánované investice či je posílit nebo uspíšit," uvádí generální tajemník Matteo Mariani. Jen pět procent firem předpokládá, že bude muset investice zrušit. Skoro polovina společností chce také omezit své výdaje, a to například snížením benefitů a stavu personálu či zkrácením pracovní doby. Polovina neplánuje žádné výrazné změny.

Na investiční plány má také pozitivní dopad názor, který sdílí tři čtvrtiny zúčastněných firem, že se česká ekonomika dokáže vypořádat s krizí v relativně krátkém období. Jen tři procenta společností předpokládá, že krize bude velice hluboká a dlouhá. Hlavními faktory ekonomického oživení bude schopnost vlády nastavit reformy a podpůrná opatření, rychlost oživení německého hospodářství a růst v klíčových odvětvích, jako je automobilový průmysl či incomingový cestovní ruch.

Poznámka: Výzkumu se zúčastnilo 118 podnikatelských subjektů a jiných právnických osob (118 účastníků z 109 společností). Zhruba 73 procent zúčastněných tvoří malé a střední firmy (méně než 250 zaměstnanců), 15 procent tvoří velké firmy (250 zaměstnanců a více), 10 procent OSVČ a dvě procenta právnické osoby jiného druhu. Co se týče oborové skladby převládají služby (24 procent), obchod (23 procent), průmysl (17 procent), poradenství (12 procent), pohostinství a cestovní ruch (12 procent), reality a stavebnictví (9 procent).

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin