close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
 • cs
 • it

NOVÁ PRAVIDLA PRO CESTOVÁNÍ z/do České republiky a z/do Itálie, platná od 18. května 2020

22.05.2020

K 18. 5. 2020 skončil nouzový stav. Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou od tohoto data upravena ochranným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Mnohá bezpečnostní opatření však zůstávají v platnosti, včetně opatření týkajících se cestování z a do ČR.

Podle české legislativy mohou občané ČR a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem na území ČR vycestovat z ČR bez povinnosti uvádět účel cesty. Ten musí být uveden v případě, že daná osoba chce využít jednu z výjimek z karanténních opatření po návratu do ČR umožněných zákonem. Ministerstvo zahraničí ČR nicméně doporučuje cestovat do zahraničí pouze v nejnutnějších případech, a to z důvodu restriktivních opatření a omezení platných v mnoha dalších zemích. Informace o podmínkách cestování do dalších zemí jsou uvedeny na stránkách MZČR v českém a anglickém jazyce.

 

Z jakých důvodů a za jakých podmínek je možné z/do České republiky a z/do Itálie vycestovat a přicestovat naleznete v CESTOVNÍM MANUÁLU, obsahujícím aktuální informace platné od 18 května 2020.

 

MANUÁL V ČESKÉM JAZYCE JE K DISPOZICI KE STAŽENÍ ZDE - verze č. 2, vydaná 22.5.

 

 1. ČESKÁ REPUBLIKA

 

KOMU JE UMOŽNĚN VSTUP NA ÚZEMÍ ČR?

Aktuální česká legislativa upravuje možnosti, omezení (karanténa nebo PCR test) a dokumenty potřebné pro vstup na území ČR podle státní příslušnosti / trvalého bydliště / přechodného bydliště, účelu cesty a jejího trvání. V souhrnu mohou do ČR vstoupit tyto kategorie osob:

 

Z jakéhokoliv důvodu:

 • Občané ČR a cizinci s povolením k pobytu
 • Občané EU s bydlištěm na území ČR(nad 90 dnů) pokud se mohou prokázat vlastnictvím nemovitosti nebo nájemní smlouvou + jedním z následujících dokladů: česká kartička zdravotní pojišťovny /  zápisem do živnostenského rejstříku / pracovní smlouvou v ČR / potvrzením o studiu v ČR

 

POUZE z důvodu výkonu ekonomické činnosti, s potvrzením o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, ne starším 4 dnů:

 • Občané EU bez trvalého nebo přechodného pobytu
 • Občané třetích zemí s uděleným vízem za účelem výkonu sezónních prací, vízem k dlouhodobému pobytu.

Seznam zemí, ve kterých je opět možné na českých velvyslanectvích žádat o udělení víza a přechodného pobytu je opět aktivní a je k dispozici na stránkách MZV ČR zde.

 

PRAKTICKÉ INFORMACE:

 • Tabulka se specifikací subjektů, kteří mohou vstoupit na území ČR, a přehledem situací, ve kterých je nutné předložit doklad o absolvování PCR testu:
  • pro občany ČR a cizince s povolením k pobytu nebo žijící na území ČR v češtině zde a v angličtině zde 
  • pro cizince bez povolení k pobytu nežijící na území ČR v češtině zde a v angličtině zde
 • Seznam míst, kde je možné absolvovat PCR test v České republice, v Rakousku, v Německu.
 • Potvrzením o vykonání testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny.  

 

VŠECHNY SUBJEKTY PŘIJÍMAJÍCÍ CIZINCE ZA ÚČELEM VÝKONU EKONOMICKÉ ČINNOSTI musejí těmto cizincům poskytnout:

 • ubytování po celou dobu pobytu na území ČR,
 • lékařskou péči nebo poskytovatele této péče po celou dobu jejich pobytu na území ČR, včetně proplacení těchto služeb, pokud není uvedeno jinak,
 • přepravu z hranic na místo výkonu zaměstnání a dopravu z místa ubytování na pracoviště, na tyto cesty nelze využívat MHD,
 • návrat do země původu v případě ztráty pracovního místa v ČR.

 

 1. ITALIE

Italská vláda zakazuje vycestovat z Itálie do zahraničí z důvodu turistického ruchu, více informací v italštině zde. Je umožněno cestovat ze zdravotních důvodů, nutné potřeby, návratu do místa bydliště, prokázané pracovní potřeby.     

Při vstupu do ČR Policie České republiky kontroluje u cizinců oprávnění ke vstupu. Čeští občané a cizinci s pobytem na území ČR musejí po návratu do ČR informovat příslušnou krajskou hygienickou stanici, která rozhodně o udělení karanténního opatření. Více informací zde na stránkách MV ČR.

 

Kdo může vstoupit na území Itálie?

Dle opatření DPCM ze dne 17.5.2020 (článek 4.) a DL 33/2000 (článek 1 body 4 a 5) je do 2. června 2020 umožněn vstup na italské území pouze v případě:

 • Zdravotních důvodů
 • Velmi urgentní potřeby
 • Návratu do místa trvalého nebo přechodného bydliště
 • Prokázané pracovní potřeby

 

Pozor: průjezd Itálií a krátkodobý pobyt do 72 hodin (+48 v případě výjimečné potřeby) je možný pouze v případě prokázané pracovní potřeby a zásadně vlastním dopravním prostředkem. S platností od 3. června 2020 budou cesty do zahraničí, stejně tak jako přesuny mezi jednotlivými oblastmi na území Itálie, omezovány pouze příslušnými opatřeními vztahujícími se k nouzovému stavu.

 

Stránky italské vládyzde

 

PŘÍLOHY V ČEŠTINĚ A ANGLIČTINĚ:

 

KDE JE MOŽNÉ NECHAT SI UDĚLAT PCR TEST?

Zde najdete seznam příslušných míst v příslušných zemích:

v České republice zde

na Slovensku zde

v Polsku zde

v Německu zde

v Rakousku zde

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin