Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

10.03.2015

Vzniká nákupčí skupina pojišťovacích služeb

Již více než sto nemovitostí bylo zapsáno do vznikající nákupčí skupiny pojišťovacích služeb, kterou iniciuje Italsko-česká obchodní a průmyslová komora. “V první řadě bych chtěl poděkovat členům, kteří se do skupiny přidali s velkým nadšením, a byli ochotni sdílet v rámci tohoto projektu informace ohledně jejich pojistek a pojistných událostí, kterým musí čelit, díky čemuž jsme vytvořili unikátní databázi údajů pro analýzu trhu,” říká místopředseda Italsko-české komory pro realitní odvětví Danilo Manghi, “Hlavní roli v tomto projektu hrají členové, a proto Představenstvo Komory investuje mnoho času a snahy do tohoto projektu.”

 

Kdo se může zúčastnit?

“Nákupčí skupina je vhodná jak pro menší firmy, jež obvykle nemají k dispozici personál speciálně určený nákupům či pojišťovacímu trhu, tak pro ty střední a velké. Do dnešního dne se zapojily téměř výlučně realitní společnosti, iniciativa se ovšem obrací na všechny vlastníky realit určených k soukromému obydlí, k ubytovacím či administrativním účelům, ale také na vlastníky jednotlivé nemovitosti jakým může být byt, dům, výrobní závod, logistická centra či jiný nebytový prostor. Nákupčí skupina je tak výhodným prostředkem pro každého, kdo investoval do nemovitostí.”

 

Jak to funguje?

Hlavním cílem skupiny je posílit vyjednávající sílu každého účastníka. “Naší cílem je uzavřít s brokerem nebo pojišťovací společností rámcovou dohodu, v rámci které by pak zúčastnění členové uzavírali své pojistky, a tím by mohli požívat výhody dané váhou skupiny,” dodává Manghi.

 

Jaké jsou výhody?

“Kromě posílení vyjednávající pozice nákupčí skupiny poskytuje významnou informační základnu. Analýza tak významného počtu nemovitostí znamená provést komplexní přehled smluvních podmínek na trhu a různých typologií pojistných událostí pokrytých pojistkami,” ilustruje Manghi, “Není totiž automatické, že každá firma má plné povědomí o typologii nehod, před kterými se lze pojistit.” Tato informační databáze, která bude k dispozici členům skupiny, představuje tak klíčový rozhodovací prostředek při uzavírání smluv.

Zvýšení vyjednávající pozici tak bude mít pozitivní dopad jak na rozsah poskytnutých služeb, tak na konečnou cenu pojistky. “Fakt, že s brokerem či pojišťovací společností půjde vyjednávat kartel obsahující velký počet nemovitostí umožní menším firmám dosáhnout na slevy a těm větším ještě více stlačit náklady,” dodává místopředseda Manghi, “Navíc v rámci nákupčí skupiny budou pravděpodobně k dispozici i pojistná krytí proti událostem, na která by v individuálním vyjednávání mnoho firem nedosáhlo.”

Posílení vyjednávající pozice má mít pozitivní dopad i v situaci, kdy firma žádá o výplatu pojistného plnění. “Pojišťovací společnosti někdy mají tendenci minimalizovat rozsah škod a tudíž i odškodnění, a proto je pravděpodobné, že rámcová dohoda zajistí větší pojistné krytí,” uvádí Manghi.

 

Jak zareagovaly pojišťovací společnosti?

“Brokeři a pojišťovací společnosti byly zatím velice zdrženlivé, ale i pro ně nákupčí skupina může být zajímavou možností,” uvádí Manghi, “Italsko-česká komora je první komorou v České republice, která zahájila tuto iniciativu. A v případě úspěchu bychom mohli zvážit, zda iniciativu nerozšířit i na další typologie pojištění, jako je životní pojištění, pojištění zaměstnanců či pojištění firemních automobilů.”

 

 

Dokdy je možné se přihlásit do skupiny?

Projekt nepočítá s datem, dokdy je nutné se přihlásit a firmy se budou moci přidat i k již uzavřené rámcové dohodě. “Předpokládáme, že do konce března provedeme první kolo jednání s brokery a pojišťovnami, a v prvním sledu se obrátíme na pojišťovny a brokery, jež jsou členy naší Komory. Samozřejmě čím větší skupina bude, tím budou větší benefity z členství. Dnes se projektu účastní na stovku nemovitostí, ale potenciál naší členské základny je dvakrát až třikrát vyšší. Tomuto projektu velice věříme, a proto vyzýváme všechny členy, již vlastní nějakou nemovitost, aby se se přihlásili, nebo aby nás nezávazně kontaktovali pro více informací.”

 

Pro více informací:

Agáta Zábranská

Asistenka vedení

e-mail: direzione@camic.cz

Loading…