Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

15.12.2021

Predrag Kovačević, Radalytica: “Budu vám vyprávět o disruptive technology”

Radalytica je technologickou společností se sídlem v Praze a výrobou v Olomouci, jež slibuje skrze svůj systém RadalyX kompletně přeměnit odvětví nedestruktivního testování. Systém má velké množství využití, od leteckého a kosmického průmyslu po automobilovou výrobu či zemědělství. Mluvili jsme s Predragem Kovačevičem, business development managerem a odpovědnou osobou pro italský trh společnosti.

Jaký je rozdíl mezi systémem RadalyX a tradičním způsobem průmyslové tomografie?

V tradičním systému je nutné dopravit předmět určený ke kontrole, například důležitou součástku letadla, do skenovacího centra, nechat ho prozkoumat tomografem, což je velmi pracné, a pak čekat několik dnů na výsledky. Celý postup je zdlouhavý a stojí hodně peněz. Náš systém RadalyX, který tvoří dva spolupracující roboti, jež řídí náš softwarem, je možné použít přímo na místě a tudíž může prozkoumat i součástky, které nelze odmontovat, jež se nevejdou do tomografické komory nebo ke kterým se hůře dostává. Například s naším systémem jsme dokázali otestovat vrtuli dlouhou přes 80 metrů v jedné větrné elektrárně v Číně. Ve srovnání s tradičními stroji je manipulace s naším systémem velmi lehká, stroj je velmi flexibilní a pořizuje digitální snímky ve velmi vysoké kvalitě v přímém přenosu.

Kromě radiografie může náš stroj použít i další systémy diagnostiky, například ultrazvuk či laser. Klient tak dostane kompletní diagnostiku, kterou pořídilo postupně více technologií. Pro řízení robotů jsme vyvinuli také 3D myš, díky které je řízení robotů velmi intuitivní a klient si může testování upravit na míru. Rozdíl mezi tradiční tomografií a naším RadalyX je, zjednodušeně řečeno, podobný jako mezi analogickým a digitálním fotoaparátem.

Co vašemu systému umožňuje dosahovat takových výsledků?

Klíčovým komponentem je velice citlivý rentgenový detektor, který vyvinula naše partnerská společnost Advacam. Detektor využívá technologii počítání fotonů, která poskytuje nejvyšší úroveň rozlišení, kterou lze dnes dosáhnout, se schopností detekovat vady i o velikosti několika málo desítek mikrometrů. Díky tomu detektor nepotřebuje velký výkon pro rentgenové paprsky, což velmi usnadňuje jeho využití. Náš systém je také schopen „určit barvu“.

Systém může testovat všechny lehké kovy využívané v leteckém průmyslu, například hliníkové slitiny, magnézium, titan a kompozitní materiály. Navíc dodáváme také systém ultrazvuku fungující bez vody na základě stlačeného vzduchu. Máme také 3D laserový profiler, který dokáže naskenovat geometrickou formu součástky a zkontrolavat dokonce drsnost povrchu. Zařízení dosahuje výborných výsledku při kontrole přítomnosti cizích objektů (FDO). Náš systém je možné také zcela řídit na dálku.

Kde nalézá váš stroj uplatnění?

Náš systém je první technologií nedestruktivního testování, který respektuje pravidla Průmyslu 4.0. V současnosti nachází uplatnění hlavně v leteckém a kosmickém průmyslu, ve výrobě aut či vlaků a obecně v dopravě. Možnosti nasazení jsou ale daleko širší. Například jeden z našich klientů si systém RadalyX pořídil pro kontrolu růstu rostlin a tudíž pro výběr nejlepších semen. Další systém aplikace je podle nás adiktivní průmyslu. Adiktivní průmysl je výrobní způsob, který za použití i velmi různorodých technologií umožňuje výrobu věcí (komponentů, polotovarů i konečných produktů) díky pokládání vrstev materiálu na sebe. To je hodně komplikovaný a sofistikovaný postup, který si vyžaduje kontrolu všech parametrů. A silnou stránkou našeho zařízení RadalyX je, že to dokáže ve všech výrobních fázích.

Za tímto účelem se účastníme inovativního projektu ve spolupráci s Moravským leteckým klusterem, jehož cílem je určit celý řetězec dodávek strukturálních součástek, které vznikly, od projektu až po certifikovanou výrobu, za použití adiktivního průmyslu.

Předpokládáme, že za dva nebo tři roky se naše testovací technologie začlení do inteligentních závodů, kde budou testování a kontrola kvality hodně důležité. Naši spolupracující roboti budou součástí souboru dat, který bude generovat systém kontroly závodu. V budoucnosti se domníváme, že naše technologie najde uplatnění i v dalších odvětvích, například v lékařství.

Jakou máte odezvu na trhu?

RadalyX je velmi kvalitním a nadějným produktem. Před několika týdny jsme uzavřeli významnou zakázku s jednou americkou společností aktivní v letech do vesmíru. A to je jen začátek šíření naší jedinečné technologie. Například NASA uvedla, že naše systémy jsou velmi nadějné. Dostali jsme pozitivní odezvu také od významných italských firem, například několik společností skupiny Leonardo testují schopnosti zařízení RadalyX a jeho možnosti užití. Často se stává, že firmy jsou zpočátku opatrné, ale pak se samy přesvědčí o vynikajících schopnostech našich systémů.

Jak se díváte na italský trh?

Naše společnost hodně sází na Itálii. Díky pobídkám pro Průmysl 4.0, které spustila italská vláda, tam hodně firem investuje do obnovy strojního zařízení a výrobních závodů. Nejlepší pobídky pro přechod na Průmysl 4.0 mají v současnosti Německo a právě Itálie. Italské firmy mají navíc vstřícný přístup k řešením 4.0.

Ovlivnila vás nějakým způsobem pandemie?

Pandemie představuje bezprecedentní ekonomický šok. Ukázala také výhody, které mají firmy, když se rozhodnou využít alternativních způsobů, aby se adaptovaly na novou situaci. Skoncování se starými zvyky umožní mnoho firmám zrychlit svou transformaci. A to otevře nový prostor pro naši ʺDisruptive Technologyʺ.

Ukázka zařízení RadalyX: radalytica.com

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: RadalyX

Loading…