close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Covid-19: Pravidla pro Firmy a Podnikatele

17.09.2021

Portál s aktuálními opatřeními , nařízení vlády, jejich detail, platnost a jednoduché vysvětlení: https://covid.gov.cz/

 

FIRMY: Od 1. července již není povinné samotestování v zaměstnání. 

 10 KROKŮ PRO SAMOTESTOVÁNÍ dle pokyn MPO.

 

PROGRAM OCHRANY ZAMĚSTNANOSTI ANTIVIRUS - Kurzarbeit - prodlouženo

Vláda schválila 19.3.2020 program Antivirus, který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19.

Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky (mzdy) a firmy tak nebudou muset sáhnout k propouštění.

Program Antivirus režim A je prodloužen do 31.10. 2021

Program Antivirus režim A Plus není prodloužen.

Program Antivirus režim B platil do 31. 5. 2021

Režim C platil do 31.8.2020. 

Informace o novém režimu se nacházejí na konci této stránky, zde: https://www.camic.cz/cs/news/program-ochrany-zamestnanosti-antivirus/

Informace o programu naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

COVID  Nepokryté náklady - Žádosti byl možné podávat od 19. dubna 2021 do 19. července 2021 pro Výzvu 1, Výzva 2 byla aktivní od 28. června do 13. září  - UKONČENO 

Žádosti se podávají prostřednictvím informačního systému AIS MPO.  Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Hlavní podmínkou přiznání podpory je pokles obratu o alespoň padesát procent ve srovnání s rokem 2020 nebo 2019.

Rozhodné období:
1. výzva: 1. ledna - 31. března 2021

2. výzva: 1. duben 2021 - 31. květen 2021.
Pokud žadatel splňuje podmínku poklesu obratu pouze za měsíc duben 2021, může si jako rozhodné období, za které mu bude podpora dle Výzvy vyplacena, zvolit pouze období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Příjem žádosti:
1. výzva: 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021

2. výzva: od 28. června 2021 od 9:00 hodin do 13. září 2021
https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-nepokryte-naklady
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid---nepokryte-naklady--260347/

 

COVID 2021 - Žádosti budou podnikatelé je možné podávat od 12. dubna do 2. června 2021 - UKONČENO 

Žádosti do programu COVID - 2021 bude MPO prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

  • O podporu může žádat podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo příspěvková organizace.
  • Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 9. května 2021.
  • Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021 (pokud žadatel o nový kompenzační bonus již požádal, může žádost o podporu v programu COVID 2021 podat, ale v případě jejího schválení musí bezodkladně svého správce bonusu požádat o zastavení řízení o žádosti o kompenzační bonus, resp. o jeho vrácení).
  • Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
  • Uznatelné náklady jsou od 11. ledna do 9. května 2021.

https://www.mpo.cz/covid-2021
https://www.camic.cz/cs/news/nove-kompenzacni-programy-odstartuji-v-polovine-dubna/

 

 

COVID – Veletrhy/kongresy - od 6. dubna 2021 do 14. června 2021 - UKONČENO

Žádosti je možné podávat od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. březen až 31. říjen 2020. Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Maximální výše podpory činí 20 mil. Kč na jednoho žadatele.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-veletrhy-kongresy--260260/

 

 

LEX COVID II

Tedy zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, právnické osoby a další, a v souvislosti s tím i insolvenční zákon. Přijaté změny se týkají zejména oblasti insolvence: https://www.camic.cz/cs/news/lex-covid-ii/

 

PROGRAM COVID III – bezúročná státní záruka za dluhy z úvěrů 

Dne 18. 5. 2020 byl vyhlášen záruční program COVID III, od tohoto data mohou jednotlivé banky uzavírat záruční smlouvy.

Do výzvy Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) k záručnímu programu COVID III se přihlásilo 20 komerčních bank nebo spořitelních družstev. Teď se uskuteční konzultace s ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní bankou. Smlouvy o spolupráci by se měly podepisovat v pátek. Živnostníci či firmy do 500 zaměstnanců, které se chtějí o úvěry se státní zárukou ucházet, mohou už nyní se svými bankami zahájit jednání. Žádat o půjčky mohou i podniky, které získaly podporu v předchozích vlnách programu.

Program Covid III bude moci financovat i investice: https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-iii-bude-moci-financovat-i-investice/

https://www.camic.cz/cs/news/covid-iii-zaruka-za-provozni-uver-pro-podnikatele/

 

PRODLOUŽENÍ ZRUŠENÍ EET

Vláda schválila 16.10. 2020 odklad elektronické evidence tržeb (EET) do konce roku 2022. EET je aktuálně kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku. Odklad evidence se bude týkat nejen stávajících oborů, ale i spuštění poslední fáze EET pro obory, které dosud tržby neevidovaly. https://www.vlada.cz

 

PROTIKRIZOVÝ DAŇOVÝ BALÍČEK

Balíček s návrhy daňových změn, které mají pomoci podnikatelům a firmám překlenout nepříznivé ekonomické dopady koronavirové pandemie obsahuje mimo jiné úpravu sazeb DPH, silniční daně, atd.

https://www.camic.cz/cs/news/protikrizovy-danovy-balicek/

 

LIBERAČNÍ DAŇOVÝ BALÍČEK I, II a III

Ministerstvo financí připravilo tři daňové balíčky, které reagují na situaci spojenou s COVID-19 a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav spojený s COVID (daň z příjmu fyzických a právnických osob, kontrolní hlášení, daň z nabytí nemovitosti, atd.).

https://www.camic.cz/cs/news/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek/

 

PLNĚNÍ SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ A ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI

https://www.camic.cz/cs/news/firmy-a-covid-19-plneni-smluvnich-zavazku-a-zasah-vyssi-moci/

 

DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2 NA OBLAST NÁJMŮ (ZEJMÉNA NÁJMŮ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ)

Shrnutí možných situací, které se týkají nájemních smluv (především komerčních prostor)

https://www.camic.cz/cs/news/covid-19-najmy-a-prostory-slouzici-k-podnikani/

 

Další zprávy:

 

Odkaz pro již ukončené programy: https://www.camic.cz/cs/news/archiv-pravidla-pro-firmy-a-podnikatele/

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin