close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
 • cs
 • it

Covid-19: Pravidla pro Firmy a Podnikatele

04.03.2021

Portál s aktuálními opatřeními , nařízení vlády, jejich detail, platnost a jednoduché vysvětlení: https://covid.gov.cz/

COVID kalkulačka: spočítejte si svou finanční podporu od státu: KALKULAČKA ZDE

 

COVID – GASTRO - UZAVŘENÉ PROVOZOVNY -  žádosti možné podávat od 18.1. do 15.3. 2021

Program schválený 4.1.2021, určen na pomoc sektoru gastronomie a vláda na něj ze státního rozpočtu vyčlenila celkem 2,5 miliardy korun, počítá se s navýšením až na šest miliard korun. Podpora je poskytována za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021 s tím, že jsou vyloučeny dny, kdy nebyly gastronomické provozy omezeny vládními opatřeními, tj. 3. až 18. prosince 2020. Podnik bude moci dostat příspěvek 400 korun na den na zaměstnance či spolupracující osobu. Příspěvek z programu bude možné kombinovat s dalšími státními příspěvky, například bonusem pro OSVČ, dotacemi z programu Antivirus či příspěvky z programu Covid Nájemné.

https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-gastro-uzavrene-provozovny/

 

COVID – UBYTOVÁNÍ II - žádosti možné podávat: od 25. 1. 2021 pro hromadné ubytovací zařízení  (HUZ) a od 1.2.2021 pro individuální ubytovací zařízení (IUZ)

Schváleno 14.12.2020. Podnikatelé z oblasti hotelnictví a dalších ubytovacích služeb mohou požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o náhradu části ušlých zisků za období říjen 2020 až ledna 2021. Podnikatelé dostanou 100 až 300 korun na lůžko v závislosti na kategorii a třídě hromadného ubytovacího zařízení s tím, že budou muset prokázat sezónní obsazenost v tomto období.
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-pro-ubytovaci-zarizeni-mame-pripraveny

https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-ubytovani-ii-bude-otevren-dalsim-druhum-zarizeni/

 

COVID – NÁJEMNÉ III - podání žádostí 5.2. - 8.4. 2021

Třetí výzva schválena 15.1.2021. Podnikatelé v maloobchodu a službách s provozovnami v nájmu, kterých se dotkla protikovidová opatření, mohou požádat o úhradu 50 procent z celkového nájemného za období říjen až prosinec 2020. Udělení dotace nebude podmíněno poskytnutím slevy ze strany pronajímatele, maximální výše může dosáhnout 10 milionů na jednoho nájemce. MPO dostane na program další tři miliardy korun ze státního rozpočtu. https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-najemne-vyzva-3/

 

PROGRAM OCHRANY ZAMĚSTNANOSTI ANTIVIRUS - Kurzarbeit - prodlouženo

Vláda schválila 19.3.2020 program Antivirus, který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19.

Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky (mzdy) a firmy tak nebudou muset sáhnout k propouštění.

Program Antivirus režim A je prodloužen do 30. 4. 2021

Program Antivirus režim B je prodloužen do 30. 4. 2021

Režim C platil do 31.8.2020. 

Informace o novém režimu se nacházejí na konci této stránky, zde: https://www.camic.cz/cs/news/program-ochrany-zamestnanosti-antivirus/

Novinky v roce 2021: https://www.camic.cz/cs/news/vlada-prodlouzila-program-antivirus-do-konce-dubna/

Informace o programu naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 

Program AGRICOVID II - Příjem žádosti do druhé výzvy začne 15. března 2021

České ministerstvo zemědělství připravuje druhou výzvu programu AgriCovid, záměr v pondělí 1.2. schválila vláda. Nárok na příspěvek budou mít zemědělské a potravinářské subjekty, jež zaznamenaly meziroční pokles příjmů o 25 procent více. Srovnávací období je od 1. prosince do 28. února.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasi-druhou.html

 

 

LEX COVID II

Tedy zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, právnické osoby a další, a v souvislosti s tím i insolvenční zákon. Přijaté změny se týkají zejména oblasti insolvence: https://www.camic.cz/cs/news/lex-covid-ii/

 

PROGRAM COVID III – bezúročná státní záruka za dluhy z úvěrů 

Dne 18. 5. 2020 byl vyhlášen záruční program COVID III, od tohoto data mohou jednotlivé banky uzavírat záruční smlouvy.

Do výzvy Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) k záručnímu programu COVID III se přihlásilo 20 komerčních bank nebo spořitelních družstev. Teď se uskuteční konzultace s ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní bankou. Smlouvy o spolupráci by se měly podepisovat v pátek. Živnostníci či firmy do 500 zaměstnanců, které se chtějí o úvěry se státní zárukou ucházet, mohou už nyní se svými bankami zahájit jednání. Žádat o půjčky mohou i podniky, které získaly podporu v předchozích vlnách programu.

https://www.camic.cz/cs/news/covid-iii-zaruka-za-provozni-uver-pro-podnikatele/

 

PRODLOUŽENÍ ZRUŠENÍ EET

Vláda schválila 16.10. 2020 odklad elektronické evidence tržeb (EET) do konce roku 2022. EET je aktuálně kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku. Odklad evidence se bude týkat nejen stávajících oborů, ale i spuštění poslední fáze EET pro obory, které dosud tržby neevidovaly. https://www.vlada.cz

 

PROTIKRIZOVÝ DAŇOVÝ BALÍČEK

Balíček s návrhy daňových změn, které mají pomoci podnikatelům a firmám překlenout nepříznivé ekonomické dopady koronavirové pandemie obsahuje mimo jiné úpravu sazeb DPH, silniční daně, atd.

https://www.camic.cz/cs/news/protikrizovy-danovy-balicek/

 

LIBERAČNÍ DAŇOVÝ BALÍČEK I, II a III

Ministerstvo financí připravilo tři daňové balíčky, které reagují na situaci spojenou s COVID-19 a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav spojený s COVID (daň z příjmu fyzických a právnických osob, kontrolní hlášení, daň z nabytí nemovitosti, atd.).

https://www.camic.cz/cs/news/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek/

 

PLNĚNÍ SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ A ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI

https://www.camic.cz/cs/news/firmy-a-covid-19-plneni-smluvnich-zavazku-a-zasah-vyssi-moci/

 

DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2 NA OBLAST NÁJMŮ (ZEJMÉNA NÁJMŮ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ)

Shrnutí možných situací, které se týkají nájemních smluv (především komerčních prostor)

https://www.camic.cz/cs/news/covid-19-najmy-a-prostory-slouzici-k-podnikani/

 

Další zprávy:

 • Praha odpustí nájemné za předzahrádky a za uliční prodej. Rada Hlavního města Praha se rozhodla prodloužit prominutí poplatky za užívání veřejného prostranství. Prominutí poplatků bylo prodlouženo do konce března 2021.
  https://www.camic.cz/cs/news/praha-odpusti-do-brezna-poplatky-za-uzivani-verejneho-prostranstvi/
 • Praha 1 poskytne slevu až 50% na nájemném na 6 měsíců (do dubna 2021)
  • Podnikatelé, kteří podnikají v v nebytových prostorech ve správě Městské části Praha 1 a kteří jsou zasaženy vládními opatřeními
  • Tato sleva se bude týkat stovek obchodů, kteří jsou aktivní v občanské vybavenosti, dále kulturní zařízení anebo provozovny veřejného stravování
   Žádosti o úpravu nájemného budou přijímány do 25. listopadu 2020, do 6ti měsíční lhůty se počítá již listopadový nájem: https://www.praha1.cz/praha-1-pripravila-dalsi-slevy-pro-zivnostniky/
 • Ministryně financí vydala v reakci na pandemii nový, tentokrát již 15. generální pardon
  Prominutí se týká povinností na DPH, kdy s cílem omezit osobní kontakty, ke kterým dochází, když podnikatelé předávají daňové doklady v analogové podobě externím účetním a daňovým poradcům za účelem zpracování daňových přiznání a kontrolních hlášení k DPH. Povinnosti týkající se zdaňovacího období únor 2021, resp. připadající na březnové termíny se odkládají na 15. dubna. Detaily naleznete ve Finančním zpravodaji č. 13/2021.

 

Odkaz pro již ukončené programy: https://www.camic.cz/cs/news/archiv-pravidla-pro-firmy-a-podnikatele/

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin