close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Covid-19: Pravidla pro Firmy a Podnikatele

30.09.2020

ROGRAM OCHRANY ZAMĚSTNANOSTI ANTIVIRUS - Kurzarbeit - prodlouženo

Vláda schválila 19.3.2020 program Antivirus, který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19.

Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky (mzdy) a firmy tak nebudou muset sáhnout k propouštění.

Program Antivirus režim A a režim B jsou prodloužené do 31. října 2020.

Režim C je schválen a platí do 31.8.2020. Informace o novém režimu se nacházejí na konci této stránky, zde: https://www.camic.cz/cs/news/program-ochrany-zamestnanosti-antivirus/

Informace o programu naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

PROTIKRIZOVÝ DAŇOVÝ BALÍČEK

Balíček s návrhy daňových změn, které mají pomoci podnikatelům a firmám překlenout nepříznivé ekonomické dopady koronavirové pandemie obsahuje mimo jiné úpravu sazeb DPH, silniční daně, atd.

https://www.camic.cz/cs/news/protikrizovy-danovy-balicek/

 

LIBERAČNÍ DAŇOVÝ BALÍČEK I, II a III

Ministerstvo financí připravilo tři daňové balíčky, které reagují na situaci spojenou s COVID-19 a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav spojený s COVID (daň z příjmu fyzických a právnických osob, kontrolní hlášení, daň z nabytí nemovitosti, atd.).

https://www.camic.cz/cs/news/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek/

 

PROGRAM COVID I - bezúročné uvěry - pozastaven 20. 3. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou program se zvýhodněnými úvěry určenými pro mikro, malé a střední podniky a také pro podnikající fyzické osoby

https://www.camic.cz/cs/news/bezurocni-uver-covid-19-vlada-schvalila-bezurocne-financovani-pro-podnikatele/

 

PROGRAM COVID II - bezúročné uvěry - pozastaven 3.4.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou druhý program se zvýhodněnými úvěry určenými pro mikro, malé a střední podniky a také pro podnikající fyzické osoby.

https://www.camic.cz/cs/news/focus-bezurocne-uvery-covid-ii/

 

PROGRAM COVID III – bezúročná státní záruka za dluhy z úvěrů 

Dne 18. 5. 2020 byl vyhlášen záruční program COVID III, od tohoto data mohou jednotlivé banky uzavírat záruční smlouvy.

Do výzvy Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) k záručnímu programu COVID III se přihlásilo 20 komerčních bank nebo spořitelních družstev. Teď se uskuteční konzultace s ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní bankou. Smlouvy o spolupráci by se měly podepisovat v pátek. Živnostníci či firmy do 500 zaměstnanců, které se chtějí o úvěry se státní zárukou ucházet, mohou už nyní se svými bankami zahájit jednání. Žádat o půjčky mohou i podniky, které získaly podporu v předchozích vlnách programu.

https://www.camic.cz/cs/news/covid-iii-zaruka-za-provozni-uver-pro-podnikatele/

 

PROGRAM COVID PRAHA - pozastaven 21.4.2020

V rámci programu COVID Praha ČMZRB malým a středním podnikatelům z Prahy poskytne záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Na program COVID Praha je v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR)  vyčleněno 600 milionů korun a parametry záruky jsou stejné jako v případě COVID II.

https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-praha/

 

Program COVID NÁJEMNÉ

Další podpora z řady COVID má za cíl pomoct podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Podstatou programu je participace: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 procenty.

Žádosti je možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin.

https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-najemne/

 

Program COVID UBYTOVÁNÍ

Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19.

Příjem žádostí o dotaci od 11. září: https://www.camic.cz/cs/news/v-patek-11-zari-odstartuje-program-covid-ubytovani/

 

PĚTADVACÍTKA – KOMPENZAČNÍ PROGRAM PRO OSVČ - prodloužena

Přímá podpora bude i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to za další bonusové období od 1. května do 8. června, což odpovídá nejzazšímu datu otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit. V plné výši tedy bude možné nově žádat o podporu v maximální výši 19 500 Kč.

Podrobné informace o programu včetně žádosti zde: https://www.camic.cz/cs/news/petadvacitka-kompenzacni-program-pro-osvc/

 

PROGRAM PĚTADVACÍTKA PRO MALÉ S.R.O.

Společnosti s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, které poškodila epidemie koronaviru, budou moci žádat o státní příspěvek 500 korun denně. Zákon, který jim to umožní, podepsal prezident.

 

https://www.camic.cz/cs/news/program-petadvacitka-pro-male-s-r-o/

 

PROGRAM ÉTA TAČR

Smyslem 4. veřejné soutěže Programu ÉTA je podpořit takové projekty, které pomohou překonat náročnou celospolečenskou situaci zapříčiněnou koronavirovou krizí a úspěšně se s ní vypořádat. Soutěž je zaměřena na zvýšení odolnosti společnosti vůči negativním dopadům této (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace v jejím důsledku, a to především v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní. https://www.camic.cz/cs/news/program-eta-tacr/

 

TECHNOLOGIE COVID 19 – DOTACE NA VÝROBU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Dotace na výrobu zdravotnických prostředků.

https://www.camic.cz/cs/news/technologie-covid-19-dotace-na-vyrobu-zdravotnickych-prostredku/

 

PROGRAM CZECH RISE UP – Chytrá opatření proti COVID-19

Program CZECH RISE UP - chytrá opatření proti Covid-19 jsou dotace na vyvinutí nových řešení proti COVID.

https://www.camic.cz/cs/news/program-czech-rise-up-chytra-opatreni-proti-covid-19/

 

SCHVÁLEN LEX COVID

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. https://www.camic.cz/cs/news/schvalen-lex-covid/

 

PODPORA ČESKÝM FIRMÁM AKTIVNÍM NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR MZV představuje nový nástroj na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (program PROPEA).

https://www.camic.cz/cs/news/mzv-nabizi-podporu-ceskym-firmam-aktivnim-na-zahranicnich-trzich/

 

ODKLAD SPLÁTEK ÚVĚRU A HYPOTÉK PODLE ZÁKONA

Senát schválil návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, který umožňuje úvěrovaným osobám odložit splátky úvěrů. https://www.camic.cz/cs/news/covid-19-odklad-splatek-uveru-a-hypotek-podle-zakona/

 

PLNĚNÍ SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ A ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI

https://www.camic.cz/cs/news/firmy-a-covid-19-plneni-smluvnich-zavazku-a-zasah-vyssi-moci/

 

DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2 NA OBLAST NÁJMŮ (ZEJMÉNA NÁJMŮ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ)

Shrnutí možných situací, které se týkají nájemních smluv (především komerčních prostor)

https://www.camic.cz/cs/news/covid-19-najmy-a-prostory-slouzici-k-podnikani/

 

 

 

 

Další zprávy:

  • Italské ministerstvo zahraničních věcí založilo emailovou adresu pro zasílaní stížností podnikatelů, které se týkají obchodního omezení (pohyb pracujících osob nebo restrikce pohybu italského zboží). Podnikatelé mohou psát na: coronavirus.merci@esteri.it

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin