Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

02.01.2021

ARCHIV: Pravidla pro Firmy a Podnikatele

V této sekci naleznete ukončené programy podpory pro firmy a podnikatelé.

 

Program AGRICOVID II - Příjem žádosti od 15. března 2021 do 30.dubna 2021

České ministerstvo zemědělství připravil druhou výzvu programu AgriCovid, záměr v pondělí 1.2. schválila vláda. Nárok na příspěvek budou mít zemědělské a potravinářské subjekty, jež zaznamenaly meziroční pokles příjmů o 25 procent více. Srovnávací období je od 1. prosince do 28. února.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasi-druhou.html

Příjem žádosti: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/agricovid-potravinarstvi-ii

 

COVID – UBYTOVÁNÍ II - ukončeno

Schváleno 14.12.2020. Podnikatelé z oblasti hotelnictví a dalších ubytovacích služeb mohou požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o náhradu části ušlých zisků za období říjen 2020 až ledna 2021. Podnikatelé dostanou 100 až 300 korun na lůžko v závislosti na kategorii a třídě hromadného ubytovacího zařízení s tím, že budou muset prokázat sezónní obsazenost v tomto období. Žádosti bylo možné podávat: od 25. 1. 2021 do 29. 4. 2021 pro hromadné ubytovací zařízení  (HUZ) a od 1.2.2021 do do 31. 3. 2021 pro individuální ubytovací zařízení (IUZ)
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-pro-ubytovaci-zarizeni-mame-pripraveny

https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-ubytovani-ii-bude-otevren-dalsim-druhum-zarizeni/

 

COVID – NÁJEMNÉ III - ukončeno 

Třetí výzva schválena 15.1.2021. Podnikatelé v maloobchodu a službách s provozovnami v nájmu, kterých se dotkla protikovidová opatření, mohou požádat o úhradu 50 procent z celkového nájemného za období říjen až prosinec 2020. Udělení dotace nebude podmíněno poskytnutím slevy ze strany pronajímatele, maximální výše může dosáhnout 10 milionů na jednoho nájemce. MPO dostane na program další tři miliardy korun ze státního rozpočtu. Žádostí byly možné podat: 5.2. - 8.4. 2021https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-najemne-vyzva-3/

 

COVID – GASTRO - UZAVŘENÉ PROVOZOVNY -  uzavřený

Program schválený 4.1.2021, určen na pomoc sektoru gastronomie a vláda na něj ze státního rozpočtu vyčlenila celkem 2,5 miliardy korun, počítá se s navýšením až na šest miliard korun. Podpora je poskytována za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021 s tím, že jsou vyloučeny dny, kdy nebyly gastronomické provozy omezeny vládními opatřeními, tj. 3. až 18. prosince 2020. Podnik bude moci dostat příspěvek 400 korun na den na zaměstnance či spolupracující osobu. Příspěvek z programu bude možné kombinovat s dalšími státními příspěvky, například bonusem pro OSVČ, dotacemi z programu Antivirus či příspěvky z programu Covid Nájemné.

https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-gastro-uzavrene-provozovny/

 

Program AGRICOVID - ukončeno.

Nový program je věnovaný zemědělským a potravinářským firmám, jež dodávají své výrobky barům, restauracím a dalším podnikům, jež musely omezit svou aktivitu kvůli vládním opatřením. Prodloužení možnosti podávat žádosti do 31.ledna 2021

Více informací: https://www.camic.cz/cs/news/vlada-schvalila-pravidla-a-rozpocet-programu-agricovid/

 

Program COVID NÁJEMNÉ II - Výzva č.2, žádosti je možné podávat od 21. října 2020 do 4. února 2021.

Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byl schválen Vládou 14. října 2020 a určil na Výzvu 2 alokaci 3 mld. Kč. Cílem Výzvy 2 je poskytnout podporu podnikatelům z postižených sektorů provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření (především usnesení vlády č. 1021 z 12. 10. 2020) zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům nebo prodej zboží v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.

Program, kterým stát pomáhá podnikatelům s nájemným, Česká republika úspěšně notifikovala 3. 11. u Evropské komise. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak může začít proplácet žádosti.

https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-najemne-vyzva-2/

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO DPP A DPČ 

Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat. https://www.camic.cz/cs/news/kompenzacni-bonus-pro-dpp-a-dpc/

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO PODNIKATELE- PRO OSVČ, SPOLEČNÍKY MALÝCH S.R.O. A LIDI PRACUJÍCÍ NA DPČ A DPP - podzim

Pro OSVČ / malé s.r.o. s max 2 společníky (nebo více společníky v případě rodinné firmy)
https://www.camic.cz/cs/news/kompenzacni-bonus-pro-podnikatele-pro-osvc-spolecniky-malych-s-r-o-a-lidi-pracujici-na-dpc-a-dpp-podzim/

VELKÝ LIBERAČNÍ BALÍČEK 

Ministerstvo financí prodloužilo těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením ze dne 12.10.2020, platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další. Novinka: nově automaticky odloženy do konce roku (do 31.12.2020) všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu + platí Institut zpětného uplatnění daňové ztráty https://www.camic.cz/cs/news/velky-liberacni-balicek-nove/

 

Program COVID UBYTOVÁNÍ - ukončen 3.11.2020

Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19.

Příjem žádostí o dotaci od 11. září: https://www.camic.cz/cs/news/v-patek-11-zari-odstartuje-program-covid-ubytovani/

 

Program COVID CESTOVNÍ RUCH - ukončen 11. 12. 2020

V pondělí 19 října 2020 schválila Vláda nový program podpory pro cestovní kanceláře a pro průvodce. Program bude mít na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj. Přijímat žádosti o podporu bylo možné od 11. listopadu do 11. prosince 2020.

https://www.camic.cz/cs/news/mmr-cr-planuje-podpory-cestovnim-kancelarim-a-agenturam/

 

LIBERAČNÍ DAŇOVÝ BALÍČEK I, II a III

Ministerstvo financí připravilo tři daňové balíčky, které reagují na situaci spojenou s COVID-19 a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav spojený s COVID (daň z příjmu fyzických a právnických osob, kontrolní hlášení, daň z nabytí nemovitosti, atd.).

https://www.camic.cz/cs/news/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek/

 

PROGRAM COVID I - bezúročné uvěry - pozastaven 20. 3. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou program se zvýhodněnými úvěry určenými pro mikro, malé a střední podniky a také pro podnikající fyzické osoby

https://www.camic.cz/cs/news/bezurocni-uver-covid-19-vlada-schvalila-bezurocne-financovani-pro-podnikatele/

 

PROGRAM COVID II - bezúročné uvěry - pozastaven 3.4.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou druhý program se zvýhodněnými úvěry určenými pro mikro, malé a střední podniky a také pro podnikající fyzické osoby.

https://www.camic.cz/cs/news/focus-bezurocne-uvery-covid-ii/

 

PROGRAM COVID PRAHA - pozastaven 21.4.2020

V rámci programu COVID Praha ČMZRB malým a středním podnikatelům z Prahy poskytne záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Na program COVID Praha je v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR)  vyčleněno 600 milionů korun a parametry záruky jsou stejné jako v případě COVID II.

https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-praha/

 

Program COVID NÁJEMNÉ - ukončen

Další podpora z řady COVID má za cíl pomoct podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Podstatou programu je participace: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 procenty.

Žádosti je možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin.

https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-najemne/

 

PĚTADVACÍTKA – KOMPENZAČNÍ PROGRAM PRO OSVČ - ukončen

Přímá podpora bude i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to za další bonusové období od 1. května do 8. června, což odpovídá nejzazšímu datu otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit. V plné výši tedy bude možné nově žádat o podporu v maximální výši 19 500 Kč.

Podrobné informace o programu včetně žádosti zde: https://www.camic.cz/cs/news/petadvacitka-kompenzacni-program-pro-osvc/

 

PROGRAM PĚTADVACÍTKA PRO MALÉ S.R.O. - ukončen

Společnosti s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, které poškodila epidemie koronaviru, budou moci žádat o státní příspěvek 500 korun denně. Zákon, který jim to umožní, podepsal prezident.

https://www.camic.cz/cs/news/program-petadvacitka-pro-male-s-r-o/

 

PROGRAM ÉTA TAČR

Smyslem 4. veřejné soutěže Programu ÉTA je podpořit takové projekty, které pomohou překonat náročnou celospolečenskou situaci zapříčiněnou koronavirovou krizí a úspěšně se s ní vypořádat. Soutěž je zaměřena na zvýšení odolnosti společnosti vůči negativním dopadům této (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace v jejím důsledku, a to především v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní. https://www.camic.cz/cs/news/program-eta-tacr/

 

TECHNOLOGIE COVID 19 – DOTACE NA VÝROBU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Dotace na výrobu zdravotnických prostředků.

https://www.camic.cz/cs/news/technologie-covid-19-dotace-na-vyrobu-zdravotnickych-prostredku/

 

PROGRAM CZECH RISE UP – Chytrá opatření proti COVID-19

Program CZECH RISE UP - chytrá opatření proti Covid-19 jsou dotace na vyvinutí nových řešení proti COVID.

https://www.camic.cz/cs/news/program-czech-rise-up-chytra-opatreni-proti-covid-19/

 

LEX COVID - ukončen

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. https://www.camic.cz/cs/news/schvalen-lex-covid/

 

PODPORA ČESKÝM FIRMÁM AKTIVNÍM NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR MZV představuje nový nástroj na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (program PROPEA).

https://www.camic.cz/cs/news/mzv-nabizi-podporu-ceskym-firmam-aktivnim-na-zahranicnich-trzich/

 

ODKLAD SPLÁTEK ÚVĚRU A HYPOTÉK PODLE ZÁKONA

Senát schválil návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, který umožňuje úvěrovaným osobám odložit splátky úvěrů. https://www.camic.cz/cs/news/covid-19-odklad-splatek-uveru-a-hypotek-podle-zakona/

 

Další zprávy:

 • Praha odpustíla nájemné za předzahrádky a za uliční prodej. Rada Hlavního města Praha se rozhodla prodloužit prominutí poplatky za užívání veřejného prostranství. Prominutí poplatků bylo prodlouženo do konce března 2021.
  https://www.camic.cz/cs/news/praha-odpusti-do-brezna-poplatky-za-uzivani-verejneho-prostranstvi/
 • Praha 1 poskytla slevu až 50% na nájemném na 6 měsíců (do dubna 2021)
  • Podnikatelé, kteří podnikají v v nebytových prostorech ve správě Městské části Praha 1 a kteří jsou zasaženy vládními opatřeními
  • Tato sleva se bude týkat stovek obchodů, kteří jsou aktivní v občanské vybavenosti, dále kulturní zařízení anebo provozovny veřejného stravování
   Žádosti o úpravu nájemného budou přijímány do 25. listopadu 2020, do 6ti měsíční lhůty se počítá již listopadový nájem: https://www.praha1.cz/praha-1-pripravila-dalsi-slevy-pro-zivnostniky/

 

Zdroj foto: Pixabay

Loading…